Lelki védőoltással – Kispapélet a karantén idején

Az esztergomi szemináriumot március 13-án az egyik napról a másikra hagyták el a növendékek. Az utolsó reggeli szentmisén – előrehozva a szertartást – bemutatták az ötödéveseket, a kispapokat a Szűzanya oltalmába ajánlották, ezzel a „lelki védőoltással” bocsátva őket haza. Azóta online folyik a szemináriumi élet. A diakónusjelölteket erről kérdeztük. „A helyzet váratlan sebességű változása gyors…

ÚTON (helyett…)

Kedves Püspök Atyák!Kedves Paptestvérek! Különös, váratlan fordulattal lepett meg bennünket az idei Nagyböjt. Papnövendékeink lelkes szervező munkája az Országos Kispapzarándoklat összeállításához – melynek idén épp Esztergom adott volna otthont –; az Úton újság húsvéti számának komoly tervezése, a nagyheti asszisztenciák próbáinak összeállítása; örömteli várakozás a szép nagyheti liturgiák együttes ünneplésére; egy nagyszabású húsvéti egyházzenei áhítat…

Imádkozzuk minél többen

Szemináriumunk közössége is készséggel csatlakozik Erdő Péter Bíboros úr felhívásához. Imádkozzuk minél többen vele együtt az alábbi imádságot: M indenható Urunk, atyáink Istene! Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk…

ESZTERGOMI BESZÉLGETÉSEK

Így látják ők… az Istent, a világot, a hitet

Beszélgetés Istenről, hitről, világról A Szent Adalbert Központban, Esztergomban.

Marana tha

“Az üzenet amelyet tőle hallottunk és nektek hirdetünk ez: Isten világosság és nincs benne semmi sötétség“ 1Jn 1,5 Advent negyedik vasárnapján az Esztergomi Szeminárium kispapjai zenés áhítatot tartottak a Loyolai Szent Ignác templomban Esztergomban, melyben közreműködött Pálmai Árpád énekművész, a szeminárium Musica Sacra tanára, Dr. Kovács Zoltán atya, az Érseki Papnevelő Intézet rektora, és a…

Kispapok élete pár percben …

Minden évben szokásunk, hogy rendezünk egy úgynevezett “Tanár, barát vacsorát”, vagyis egy olyan kötetlen alkalmat, amikor világi tanárainkkal és munkatársainkkal egy kötetlen vacsora mellett személyesebben meg tudunk ismerkedni. Minden ilyen vacsorát egy kis műsorral kezdünk, idén ennek részeként vetítettük le az alábbi videót, majd hallgattuk meg a 4 Akkord show kórus műsorát.

“Ecce, carissimi”

Az elmúlt év adventjén készítettük ezt a kis videót. Fogadják szeretettel.

„Legyetek az Ige hirdetői és Krisztus hordozói”!

Idén október 23. nem csupán az ’56-os eseményekre való visszaemlékezés volt számunkra az Érseki Papnevelő Intézetben, hanem lektor- és akolitusavatást is ünnepelt szemináriumunk közössége. Mohos Gábor püspök atya Csáki Attilát és Rónaszéki Jánost akolitussá, Faragó Andrást, Hodászi Gábor Mihályt és Vida Attilát pedig lektorrá avatta. Az ünnepi alkalom számos előkészülettel járt. Azzal kezdtük, hogy kézzel…

Mit üzent Ferenc pápa az esztergomi kispapoknak? – Rómába zarándokoltak az esztergomi szeminaristák

Az esztergomi Érseki Papnevelő Intézet közössége – a II–VI. évfolyamok növendékei elöljáróik és tanáraik kíséretében, néhány idén szentelt újmisés volt növendéktársukkal együtt – szeptember elején Rómába zarándokolt. Három és fél nap alatt lehetőségük nyílt megtekinteni az Örök Város főbb nevezetességeit, élvezni a Pápai Római Nagyszeminárium vendégszeretetét, magyar vonatkozású helyszíneken szentmisét ünnepelni és nem utolsósorban szeptember…