Rektori köszöntő

Szeretettel köszöntjük a Kedves Olvasót!

Szemináriumunk életében az elmúlt hónapok során jelentős változások történtek. Tudjuk: minden évben érkeznek új elsősök, és “kirepülnek”, pappá szentelődnek a végzős növendékek. Az ilyen “megszokott” mozgások mellett azonban most több az újdonság. Hogy csak néhány példát említsek: két új elöljáróval kezdődött a tanév, és az elmúlt évekhez képest jó néhány új dolgot is tapasztalhatunk mind a Ház életében, mind az együtt töltött idők eseményeiben, mind a Főiskolán tanító tanárok személyi összetételében. Ezért már nagyon is időszerűvé vált, hogy honlapunk megújult tartalmat nyerjen.

Örömmel bocsátom útjára ezt az új arculatot, és hálás köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik ebben közreműködtek.
Urunk áldása és az Egyház Anyjának oltalma kísérjen mindenkit, aki e honlap tanulmányozása által nyer betekintést az esztergomi Érseki Papnevelő Intézet életébe!

Dr. Kovács Zoltán
         rektor