Blog

Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy ha a szeminárium elsősorban az elcsöndesedésnek, a lelki fejlődésnek és elmélyülésnek a helye, akkor mi szüksége van honlapra?

Hiszen a programjaink elsősorban kispapoknak szólnak, kevés alkalommal tárjuk ki a kapukat az érdeklődők felé.

Mindez igaz, ezért is gondoltuk, hogy létrehozunk egy fórumot, ahol kicsit be lehet látni az életünkbe. Hogy miért is tartjuk ezt fontosnak?

  1. Először is azzal, hogy megmutatunk valamit az életünkből, azzal sokak számára közelebb hozzuk az életmódunkat, a mindennapjainkat, amely iránt sokszor tapasztalunk nagy érdeklődést. Ezáltal egy kis ízelítőt adhatunk abból, hogy milyen kispapnak lenni azoknak is, akik nem vagy csak alig ismernek minket személyesen.
  2. Ugyanakkor az is célunk, hogy hírt adjunk a hozzánk közelebb állóknak, akikkel nehezebb a mindennapokban a kapcsolattartás. Gondolunk itt azokra, akik az otthoni plébániánk közösségeibe tartoznak, a távolabbi családtagokra, vagy azokra, akikkel már kispapként ismerkedtünk meg gyakorlataink során.
  3. Életünket ebben az időszakban elsősorban a papságra való készület, és azon belül a tanulás, az imádság és a közösségalkotás teszi ki. Ezért is szeretnénk mindennapi életünkkel Istenre irányítani a figyelmet, és Isten valóságos jelenlétéről tanúságot tenni. Ezáltal megszólítani az esetleges érdeklődőket, és megmutatni, hogy Isten hívása a papságra nem valami extrém vállalkozás, hanem reális, szabad és boldogító életre vezető út.

Kövesd figyelemmel oldalunkat! 🙂