Borbás Sándor

Borbás Sándor

Pécsi Egyházmegye
Komlói Római Katolikus Plébánia

         „Jobb egy nap az Úr házának küszöbén, mint máshol ezer” Zsolt 84,11
        Borbás Sándornak hívnak. 1987. február 18-án születtem Pécsett. Komlón nőttem fel és jártam általános iskolába. Középiskolai éveimet kollégistaként Baján töltöttem a Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Iskolanővérek intézményében, a Szent László Általános Művelődési Központban, majd a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán pedagógia alapszakon tanultam és szociológiai tanulmányokat folytattam. Ezt követően aktív közéleti tevékenységet végeztem Komlón. Tanulmányaimat követően arra törekedtem, hogy az élet különböző területein minél több tapasztalatot szerezzek és ez által szélesebbé váljék látóköröm. Különböző munkakörökben dolgoztam az államigazgatás és a civil szféra területén. A szemináriumba történő jelentkezést megelőzően egy hátrányos helyzetű gyermekek segítésével, fejlesztésével foglalkozó civil szervezetnél dolgoztam.
        1995-ben kezdtem el hittanra járni. Bár szüleim nem kaptak vallásos nevelést és nem gyakorolták vallásukat, semmiben nem akadályoztak, sőt támogattak mindenben. Ettől kezdve azonban édesanyámmal közösen kezdtünk megismerkedni a katolikus egyház hitével. A keresztség szentségében általános iskolásként részesültem, ezt követően járultam először szentgyónáshoz és szentáldozáshoz, bérmálásom középiskolásként történt. Gyermekkorom óta aktívabban vettem részt az egyházközség életében, lehetőségeim szerint naponta vettem részt a szentmisén, ministráltam. A Baján töltött 6 év életre szóló tapasztalatot és élményt jelentett nekem, a kollégium, az iskola légköre meghatározó volt számomra.
        Bár már gyermekkoromtól fogva érdekelt az egyházi szolgálat, a papi hivatás gondolata a bajai és a komlói plébánián szolgáló atyák hatására erősödött meg bennem. Gyermekkoromban nagy hatást gyakorolt rám hitoktatóm Chalupa Janka kártor és Bors László apát-plébános úr élete, míg később több lelkipásztorral találkozva és beszélgetve érlelődött bennem a papi hivatás iránti vágy. Ezek a beszélgetések nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy minél valóságosabb kép alakuljon ki bennem a papi életről. Ebben az időben, plébánosom, Mátyás Imre atya különféle szolgálatokat bízott rám, úgy, mint a szentmisén való felolvasás, a szentáldozás rendkívüli kiszolgáltatása, beteglátogatás, igeliturgia végzése, közösségi imádság és ének vezetése a mecsekjánosi templom közösségében. A komlói plébániához tartozó Mecsekjánosiban végzett szolgálatok és az egyéni és közösségi imádság, valamint az Oltáriszentség előtt töltött „csendes imanapok” tovább mélyítették hitemet és az egyházi szolgálatra való elköteleződésemet.
        Jelenlegi plébánosom, Hamzau Relu atya is támogatja – tapasztalatai megosztásával, valamint a plébániai, iskolai szolgálatokba való bevonással – a papii hivatásra való felkészülésemet.
        2016-ban jelentkeztem a Pécsi Egyházmegye papnövendékei közé, a sikeres konkurzust követően György püspök atya az Esztergomi Szemináriumba küldött tanulmányaim elvégzése céljából.
        Úgy gondolom nincsen szebb dolog a világon, mint egyre mélyebben megismerni az Urat és hozzá másokat is elsegíteni. Szeminaristaként és majd papként is ezt szeretném megélni:
        Jelenlétében megérinteni Isten szívét és szeretetét megosztani másokkal. Az Úr jelenlétében élni és másokkal is megosztani az Ő barátságát!