Elöljárók és kispapok a hivatásról

„Ahogy a házasság, úgy a papi hivatás is elsősorban elkötelezettséget feltételez. Annak a függvénye, hogy mennyire tudunk az Istenre hagyatkozni, mennyire vesszük figyelembe a Teremtő szándékait. El kell ismerni, hogy ebben a tekintetben sajnos mi, keresztények is puhányabbak lettünk mára”

          Rektor atya

„Számomra a legfontosabb azért, mert lelki orvosokra van szükség. Szeretek segíteni azokon, akik elfáradtak, és megfogni azok kezét, akik az Istenhez vezető útjukon eltévedtek.”

          Egy kispap

„Nem mindig a nevetés közben jut eszembe, hogy jól választottam, hanem amikor úgy érint az Úr keze, hogy mások szenvedéseit általa jobban megértem. Örülök, ha a nyomorúságban is megértem Isten szeretetét, ragaszkodását, és fáradozását az emberek iránt. Hiszem a Jézusban megnyilvánuló örömhírt, aminek boldogan leszek szolgája.”

          Egy kispap