Jelentkezés az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyébe

        Az alábbiakban az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye papnövendékei közé való felvételivel kapcsolatos tudnivalókat írjuk le:

        Hivatalos jelentkezésedet postai úton kell elküldened, a Bíboros úrnak címezve:

Főtisztelendő és Eminenciás
Dr. Erdő Péter
bíboros, prímás, érsek úr részére
Budapest
Úri u. 62.
1014

        A jelentkezéshez a következő dokumentumokat kell elküldened:

  1. Felvételi kérelem (rövid levél a Bíboros úrnak, amelyben kéred tőle rövid indoklással, hogy vegyen fel a Főegyházmegye papnövendékei közé)
  2. Saját kézzel írt részletes önéletrajz
  3. Plébánosod vagy lelkivezetőd ajánlása (ezt külön zárt borítékba kell helyezni)
  4. Három hónapnál nem régebbi “nagyalakú” keresztlevél (amely a bérmálást, elsőáldozást és esetleg egyéb anyakönyvi információkat is tartalmazza)
  5. Érettségi bizonyítvány másolata
  6. Ha van: diploma, nyelvvizsga-bizonyítvány másolata
  7. Friss erkölcsi bizonyítvány.

        A kérelmeknek adott év május 31-ig kell beérkezniük a fent megadott címre.

        A Bíboros úrnak szóló levélben szerepelnie kell elérhetőségeidnek is, hogy -szükség esetén- fel tudják veled venni a kapcsolatot a főegyházmegye munkatársai (állandó lakcím, értesítési cím, email cím és mobilszám).
        A felvételi június végén van, amit néhány napos együttlét előz meg. Ebben a pár napban a jelentkezők bemutató órákon vesznek részt, kirándulnak, megismerik egymást és beszélgetnek az elöljárókkal. Ezután van egy orvosi vizsgálat.
        Az utolsó napon kerül sor a hivatalos felvételire: találkozás a Bíboros atyával és a felvételi bizottsággal. Készülj egy-egy verssel és énekkel, hogy előadhasd a meghallgatás során. Miután minden jelentkező sorra került, a Bíboros úr dönt, hogy felvesz-e a Főegyházmegye kispapjai közé. A döntésről később kapsz hivatalos írásbeli értesítést.