Kovács József

Kovács József

Pécsi Egyházmegye
Sarlós Boldogasszony Plébánia Pincehely

Kovács Józsefnek hívnak. 1986 május 14-én láttam meg a napvilágot a Tamási Városi Tanács Pincehelyi Kórházában. Egy húgom van, aki óvónő. Szüleim Pincehelyen élnek. Családomban ismertem meg a hitet, ezekre az alapokra építve kerültem kapcsolatba a pincehelyi ministránsközösséggel valamint a cserkészettel. 7. osztályosként eldöntöttem, hogy pedagógus szeretnék lenni, ezért a tamási Béri Balogh Ádám Gimnáziumban töltött négy évet követően a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanító- és katolikus hittanár szakjaira nyertem felvételt, majd 2008-ban mindkét szakon diplomát szereztem. A váci évek alatt több olyan pappal ismerkedtem meg ,akik életük példájával meghatározták életem alakulását. 2008 és 2012 között Pálfán (Tolna megye) voltam hittanár, valamint a Tolna megyei Integrált Szociális Intézmény Tölgyfa Otthonában pedagógusként dolgoztam. A pálfai 4 év alatt, plébánosommal havonta feljártunk Mátraverebély-Szentkútra hivatásokért imádkozni. A tamási esperesi kerület hitoktatói körében aktívan szerepet vállaltam. 2012-ben éreztem,hogy valami hiányzik az életemből, ez a vágy egyre nagyobb lett, amely az imádságban való elmélyülést eredményezte. Úgy döntöttem, hogy feladom addigi munkahelyemet és a papságra készülök. Számos imádság, lelkigyakorlat,szüleim, barátaim és cserkésztestvéreim szeretete és a Jóisten segítségével döntöttem el, hogy Igent mondok a papi hivatásra. A következő személyek meghatározó szerepet töltöttek be életemben: Halmai György pincehelyi plébános, Palánki Ferenc Debrecen-Nyíregyházi püspök, Beer Miklós Váci püspök, Karl Andor és felesége Klára, Kelemen Pálma, Molnárné Németh Ildikó, Pál Mária; Kincses Tibor, Bodor Kornél, Dr. Hegedüs János és Simon János plébánosok. 2013-ban 27 évesen jelentkeztem a Pécsi Egyházmegye papnövendékei közé. Teológiai tanulmányaimat 2019-ben fejezem be Esztergomban. Diakónusi jelmondatom:

,,Van itt egy fiú, akinek van öt árpakenyere és két hala. De mi az ennyinek?’’ (Jn 6,9)