Mindennapjaink

Életünk

A lelki élet a kispap legbelső sajátja. Ezt elsősorban ő maga formálja. Vannak megszabott formák és a spirituális is foglalkozik a lelki életünkkel a lelki beszélgetésekben, de a cél az, hogy mire eljutunk a papszentelésig, mindenki önálló, egészséges és komoly lelki életet éljen, amely tényleg a papi életünk alapjává válik, amelyet papként hasonló rendszerességgel folytatnunk kell. A nap középpontja a szentmise. Semmiképpen sem maradhat el. Hétköznap reggelenként van. Csütörtök kakukktojás annyiban, hogy ez mindig latin nyelvű, és az utolsó vacsora emlékére két szín alatt áldozunk. A vasárnapi konventmise az Esztergom-Vízivárosi Loyolai Szent Ignác plébánia templomában van. Azonban minden évfolyamnak van egy szabadmiséje, amikor a város más templomában is részt vehet szentmisén. Ennek időpontjait az asszisztencia magiszter határozza meg. Zsolozsmát minden este végzünk (vesperás), reggelenként laudest, amikor nincs punkta.

Hétfőn, szerdán és pénteken a spirituális punktát tart, azaz néhány szempontot mond, amelyek alapján lehetőségünk van elmélkedni. Az elmélkedés a többi napokon sem marad el. Ilyenkor egyénileg végezzük a Szentírás vagy lelki olvasmány alapján. Az esti kápolnai programon májusban litániát, októberben rózsafüzért imádkozunk a Szűzanya tiszteletére. Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk egy ötödéves vezetésével. A bűnbánat alkalma a szemináriumban elsősorban a csütörtök. Ilyenkor gyónási lehetőség van a spirituálisnál és a rendkívüli gyóntatóknál, akik a környező plébániákról jönnek rendszeresen. Természetesen más napokon is lehet gyónni, ha valakinek igénye van rá. Minden év októberében egy hetes lelkigyakorlat van. Ezt egy meghívott atya tartja (az utóbbi években P. Dr. Barsi Balázs OFM, Jelenits István, Dr. Székely János, Varga László, Dr. Bíró László püspök, Dr. Beer Miklós püspök, Palánki Ferenc püspök atya). Ezen a héten alkalom nyílik saját belső életünk tisztázására, felfrissítésére. Az előadások mellett egyéni elvonulásra és elmélkedésre is van lehetőség. Az étkezések alatt zene szól, vagy felolvasunk. A lelkigyakorlat ideje alatt teljes szilencium van, de sétálni néha átmegyünk a Prímási Palota kertjébe. Nagyon jó alkalom életünk, személyiségünk és jövőnk átgondolására. Ugyanakkor hálával tartozunk Istennek, hogy akadnak kiváló lelkigyakorlat-vezetők az országban, akik segítenek minket közelebb kerülni Isten misztériumaihoz. Lelki nap van a két nagy ünnepet megelőző héten is: karácsony és húsvét előtt. Ez felkészülés az ünnepek misztériumaira. A lelki naphoz hasonlít a rekollekció, ami egyfajta lelki továbbképzés papoknak, de mi is részt veszünk rajta. Kéthavonta egyszer, szerda délelőtt van. Ezen a főpásztorunk, Erdő Péter bíboros úr is részt vesz, és olykor előadást is tart. Általában jogi, liturgikus és pasztorális témákról szólnak az előadások. Olvasmányainkban is fontos helyen kell lennie a lelki tartalmú könyveknek, elsősorban a Szentírásnak. Ez minden lelki olvasmány alapja. A szentírásolvasás napirendi pont: minden nap fél órás lehetőség van rá. Gazdag tárháza van a lelki olvasmányoknak is, amelyeket vagy egyénileg szerzünk be, vagy a spirituálisi könyvtárból kölcsönzünk.

Sport, kikapcsolódás

Természetesen nem csak tanulunk és imádkozunk a szemináriumban. A szabadidő eltöltésére rendkívül sok lehetőség van. Ennek helyesfelhasználása mindenki saját felelőssége. Fontos a kikapcsolódás, amely a testi-lelki egészséget szolgálja. A mozgás a lelki élet egyik alappillére. Kiegyensúlyozott életet csak kellő mozgás és helyes étrend mellett lehet élni. Fontos mindezek mellett a pihenés is, hogy ne hajszoljuk túl magunkat. A városban rengeteg lehetőség van a sportra. A héten bármikor lehet focizni, kosárlabdázni, úszni. Ha nincs a ház életét érintő fontos esemény, hétvégén lehet menni kirándulni. Évenként van szemináriumok közötti focibajnokság. Van persze lehetőség szellemi kikapcsolódásra is. A város kulturális élete folyamatosan fejlődik. Így egyre több hangversenyen, kiállításon, irodalmi esten, konferencián vehetünk részt. A Szent Adalbert központban gazdag könyvtárunk van, amelyben napokat lehet eltölteni. Emellett bejárhatunk a levéltárba is, ha éppen valakinek kutatni van kedve, vagy a történelem érdekli. Az évfolyamokban a legfőbb kikapcsolódási pont a név- és születésnap megünneplése. Ekkor ajándékot veszünk az illető évfolyamtársunknak, és méltó módon megünnepeljük. (mindenkire sor kerül, még ha nyáron is ünnepelne)

Tanulmányok

Az első év egy előkészítő időszak. A hangsúly a lelki képzésen és a közösségbe való beilleszkedésen van. Az imaélet fejlődését szolgálja a papi lelkiség című tantárgy, ami bevezet e lelki életbe és imaformákat tanít meg. A közösségi élet megszokását segíti az, hogy az elsősök egy folyosón laknak, ketten-hárman egy szobában.A karácsonyi ünnepséget az első évfolyam szervezi, állítja össze. A másod- és harmadéven egyre több teológiai tárgyat veszünk fel, nagyrészt azonban a filozófia teszi ki az órák számát. A másodévesek Krisztus Király ünnepén öltik magukra a reverendát ünnepélyesen, a főszékesegyházban. Ekkor mindenki választ magának egy keresztapát, aki többet figyel rá, és segíti az itteni életben. A harmadéveseknek ősszel, a lelkigyakorlat után van a lektorrá avatásuk. A negyed-ötödév a kifejezett teológia: dogmatikát, erkölcsteológiát, Szentírás-magyarázatot (egzegézist) és egyéb teológiai tárgyakat tanulunk. Negyedévben van az akolitussá avatás. Az ötödéveseket, ha alkalmasnak találják őket, püspökük az év végén diakónussá szenteli. Előtte egy hónappal történik a prezentáció, amikor nyilvánosan bemutatják őket a hívő népnek. Ez is a bazilikában történik. A hatodévesek (diakónusok) már kifelé tekintenek a szemináriumból: első félévben egy plébánián teljesítenek szolgálatot, a második félévben pedig olyan, kifejezetten gyakorlati tárgyakat tanulnak, amelyek leendő papi munkájukkal függenek össze. Az év végén van az államvizsga és az egyházjogi vizsga. Ezután június közepén a bíboros atya pappá szenteli őket. Augusztus elsejétől pedig elfoglalják első kápláni helyüket.

A képhez tartozó alt jellemző üres; napirend_tanrend_életünk.jpg a fájlnév