Krohn István

Krohn István

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Budapest-Pestszentlőrinci  Mária Szeplőtelen Szíve főplébánia

1998 .November 4.-én születtem Budapesten. Pécsen jártam ki az általános iskolát a Cisztereknél,majd pedig Esztergomban folytattam tanulmányaimat a ferenceseknél. Tizenegyedik osztályos voltam,amikor először éreztem az Úr hívását,majd ez tizenkettedikben kristályosodott ki,hogy a Jó Isten egyházmegyés papnak hív. Így hát érettségi után beadtam a jelentkezésemet az Esztergom-Budapesti főegyházmegyébe,ahova felvételt is nyertem,mint papnövendék. Boldog vagyok,mert meghallottam az Úr hívását és mert megéreztem, hogy Ő mennyire szeret engem és nagyon hálás vagyok neki ,hogy egy ilyen nagyszerű közösségbe helyezett. Fontos megemlítenem,hogy az elmúlt időben barátságot kötöttem Boldog Brenner János atyával,akinek a közbenjárását is kértem. Meghatározó számomra az ő élete és az ő hivatása. És azóta mindig a fülemben cseng az ő papi jelmondata,hogy ,,Az Istent szeretőknek minden a javukra válik.”(Róm 8,28). Úgy érzem,hogy még nagy Út áll előttem és azt is érzem,hogy ez csakis a Jó Isten erejével és kegyelmével fog beteljesedni.