Schmotzer Kristóf

Schmotzer Kristóf

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Budakeszi Havas Boldogasszony Plébánia

Budakesziről származom, a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumban érettségiztem le. Kitűnő osztályközösségem volt, melynek mézeskosarában én is aktívan ott lehettem; e tekintetben sokat köszönhetek az intézménynek. A középiskola mellett a néptánc volt a legjelentősebb elfoglaltságom. Az érettségi után egy rövid és változatos átmeneti időszak következett, melyet nyelvtanulással, diákmunkával, és gyerekek néptánctanításával töltöttem. A gyerekektől rendkívül sokat tanultam, az önismeretem rendkívül sokat fejlődött. Ezek után fél évet tanultam felsőoktatásban, majd ezt követően kimentem egy alpesi faluba fél évre. Az ott eltöltött hónapok nagyon értékesek voltak számomra. Belekóstolhattam az önálló életbe, a helyi egyházközségbe gyorsan befogadtak, és a munkahelyen is megbecsültek. Az otthoni plébániai életben a ministrálás révén vettem részt, mellyel betekintést nyerhettem a liturgia legapróbb rejtett zugaiba is. Itt a szemináriumban rendkívül jól érzem magam, sokat fejlődtem az elmúlt időszakban. Remélem, hogy a további ittlétem még gyümölcsözőbbé teszi a hivatásomat. A hivatástudat a papság iránt nagyon régóta megvolt bennem, de ezt tudatosan elvetettem. Ugyanakkor rájöttem, hogy nem szabad félni, és ha az Isten egyszer hív, akkor ki vagyok én, hogy nemet mondjak neki?