Vida Zoltán

Vida Zoltán

Kaposvári Egyházmegye
Nagybajomi Jézus Szíve Plébánia

        Vida Zoltánnak hívnak. 1994. február 8-án születtem Kaposváron. Nagybajomban élek szüleimmel és két leány testvéremmel. Az általános iskolai tanulmányaimat a helyi általános iskolában végeztem. Középiskolába Kaposvárra a Táncsics Mihály Gimnáziumba jártam. Itt is érettségiztem 2013-ban. Ugyanekkor jelentkeztem Balás Béla püspök atyánál, ha alkalmasnak talál rá, vegyen fel kispapjai közé.
        Felvett és ide, az Esztergomi Szemináriumba küldött teológiát tanulni. A hivatás gondolata ötödik osztályos korom óta elkísért. Ministráltam, szívesen vettem részt templomi szolgálatban. Később ministránsvezető lettem. Nyaranta táborokban, kirándulásokon segítettem, vigyáztam a kisebbekre. A középiskola alatt érlelődött meg bennem, hogy Isten talán tényleg a papjának hív, ez lenne az én utam. Most ötöd éves papnövendékként úgy érzem, továbbra is pap szeretnék lenni, és így szolgálni a rám bízottakat.